Lutfi Elvan svors in som finansminister den 10 november efter att Berat Albayrak meddelat sin avgång två dagar tidigare på sociala medier. Hälsoskäl uppges ligga bakom beslutet.

Den 58-årige Elvan var transportminister mellan 2013 och 2015, samt utvecklingsminister mellan 2016 och 2018. Han var senast ordförande i det turkiska parlamentets planerings- och budgetkommitté.

Bara några dagar dessförinnan, den 7 november, fick den turkiska centralbanken en ny chef. Naci Agbal, som var finansminister mellan 2015 och 2018, ersätter Murat Uysal.

Uysal tillträdde i juli 2019 och ersatte då Murat Cetinkaya.